02144955582 | تماس با ما: 03537260094

سمینار تخصصی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزاری سمینار آموزشی پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس درحوزه آموزش

سمینار تخصصی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مورخ ٢٩ دی ماه با حضور مدیران آموزش مراکز دولتی و خصوصی با سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی درسالن کنفرانس پارک وی گروه پيشگامان در تهران برگزار شد.
دكتر سميعي مديرعامل پيشگامان ايساتيس، برنامه اين شركت را برگزاري منظم و دوره اي سمينارهاي تخصصي در حوزه هاي توسعه منابع انساني، آموزش و ارزيابي عملكرد اعلام كرد.
سميعي ضمن اشاره به اينكه ايساتيس به طور جدي راهكارهاي نرم افزاري در حوزه هاي فوق ارايه ميدهد، بهره مندي از مشاورين صاحب نام و برنامه نويسان محرب را نقطه قوت شركت اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومی ایساتیس، در ابتدای سمینار مهندس یوسفی به معرفی گروه پیشگامان پرداخت و سپس آقای کشورشاهی (مشاور و مدرس درحوزه منابع انسانی استراتژیک) نسبت به ارايه مباحث خود در حوزه توسعه آموزش سرمایه انسانی در مراکز دولتی و خصوصی با محوریت چگونگی برنامه‌ ریزی و ساخت تقویم آموزشی بهینه، مدیریت منابع‌انسانی‌استراتژیک و روش‌های نیازسنجی در نظام آموزشـــی اقدام نمود.
در ادامه، کارگاه آموزشی و دمو نرم افزار مديريت فرايند آموزش آکسون مبتني بر استاندارد بین‌المللی ISO10015 توسط مهندس مهدي کریمی یزدی ارايه شد و به سوالات مدعوين سمينار پاسخ هاي لازم ارايه شد.