02144955582 | تماس با ما: 03537260094

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی" با حضور شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس و واحد تشکیلات، روشها و منابع انسانی اتحاديه تخصصی پیشگامان در روزهاي نهم و دهم بهمن‌ ماه سال جاری در سالن همایش‌های رازی تهران برگزار ميشود.

‎به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس، این کنفرانس با محوریت الگوهای تدوین برنامه‌های توسعه فردی کارکنان، ابزارهای کیفیت درآموزش و توسعه سرمایه انسانی، رویکردهای نوین در مدیریت استعداد و ... با حضور اعضای هيات علمی، مدیران، کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی از مراکز ومؤسسات علمی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی برگزار شد.
‎در این کنفرانس مقاله مشترکی از آقايان مهندس سمیعی و مهندس کشورشاهی  باعنوان «فاکتورهای مدیریت منابع انسانی زمینه‌ساز در پیاده‌سازی عوامل مؤثر بر رفتارشهروندی سازمانی» جزو ٤٠ مقاله برتر برگزیدۀ همایش حاضر انتخاب شد كه در کتاب اختصاصی این کنفرانس چاپ و منتشر خواهد گرديد.
‎همچنین شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس در نمايشگاه جانبي این کنفرانس، نرم‌افزارهاي مدیریت فرایند آموزش (آکسون) و سیستم نرم‌افزاری ارزیابی عملکرد 360 درجه را ارايه نمود.