02144955582 | تماس با ما: 03537260094

فواید اجرای هزینه یابی کیفیت COQ

هزینه یابی کیفیت یا COQ چیست؟

تعاریف مربوط به هزینه های کیفیت

در این مطلب به سراغ این موضوع می رویم که اجرای هزینه های کیفیت در سازمان می تواند چه منافعی را برای سازمان ایجاد کند:

با اجرای سیستم COQ سازمان می تواند عملکرد خود را بررسی و ارزیابی نماید، این عملکرد بیشتر با جنبه مالی بوده و سازمان می تواند گزارشی مطلوب از روند هزینه های سازمانی بدست آورد که این گزارش ها می تواند در راستای بهبود به سازمان کمک های فراوانی را ارائه دهد.

 راه اندازی و استفاده از هزینه یابی کیفیت COQ می تواند اهرمی باشد برای کاهش هزینه های سازمانی. با اجرای COQ می توان منابع اصلی ایجاد هزینه را شناسایی کرد و نسبت به مدیریت آنها تا دستیابی به یک سطح مناسب از کیفیت با هزینه معقول اقدام کرد.

 

می توان مواردی که پتانسیل بهبود را دارند شناسایی کرد و با مدیریت هزینه ها در بهبود بهره وری سازمان اقدام کرد.

 

اجرای COQ می تواند فرصتی باشد برای شناسایی هزینه ها و کاهش هزینه های اضافی

 

سیستم هزینه یابی کیفیت COQ، شاخص های سازمانی را به شاخص های پولی تبدیل می کند و این شاخص ها می تواند به مدیریت سازمان ها کمک فراوانی بکند، همانطور که قبلا گفتیم زبان مشترک بین بسیاری از مدیران پول است و مطمئناً گزارش هایی که رنگ و بوی پول دارند بهتر دیده می شوند.

 

 از دیگر مزایای استقرار COQ کاهش هزینه های تمام شده تولید است. در این ابزار با دسته بندی، شناسایی و مدیریت هزینه ها می توان هزینه های تمام شده محصولات را بصورت معقول و البته کاملاً حساب شده کاهش داد بگونه ای که کیفیت محصول دستخوش تغییر نشود.

خواندن 1283 دفعه