02144955582 | تماس با ما: 03537260094

آکسون راهکاری یکپارچه به منظور پیاده¬سازی نظام مدیریت آموزشی نوین با رویکرد ISO 10015

مقدمه

اگر سازمان شما به اهداف عملكردي خود نمي رسد، علت چيست؟ آيا مي توان علت را در يك يا چند عامل جستجو كرد؟ پاسخ­هاي مختلفي را مي توان براي اين پرسش در نظر گرفت. موارد مختلفي در كاميابي يا ناكامي سازمان­ها تأثيرگذار هستند كه در قالب پنج عامل؛ منابع انساني، مواد، ماشين آلات، روش و سرمايه شناخته مي­شوند. در اين بين، منابع  انساني شامل مديران و كاركنان علاوه بر ارتقاي بهره وري، نقش بي بديلي را در بهبود و تحول ساير عوامل دارا مي باشند. ديدگاه نوين در مديريت منابع انساني، عامل انساني را ارزشمندترين سرمايه مجموعه­هاي اقتصادي مي داند و فرصت براي ارايه توانايي ها و شايستگي­ها از سوي كاركنان نيازمند درك درست نياز آنان و رفع به موقع آن­ها با به کارگيري سيستمي مؤثر و فراگير است.

 

اهميت و ضرورت آموزش در سازمان­ها

آموزش و بهسازی كاركنان، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده‌اي است كه براي افزايش توانايي هاي كاركنان و بهبود سطح عملكرد شايستگي آنان انجام مي‌گيرد. به همين دليل آن را از بهترين فعالیت هاي سازماني تشخيص داده‌اند. هنگامي كه صحبت از آموزش و بهسازی نيروي انساني مي‌شود، ارتقای مهارت ها، دانش، نگرش ها و يا رفتار اجتماعي كاركنان مورد نظر است.

صاحب‌نظران اعلام نموده‌اند چنان چه كاركنان آموزش ببينند، در انجام كارهاي زير مهارت و انعطاف‌پذيري زيادتري خواهند داشت:

·         تصدي مشاغل جديد در سايه كسب مهارت­هاي تازه

·         انطباق با شرايط جديد و منحصر به فرد در محيط كار

·         شناخت و قبول سياست­ها و مقررات سازمان

·         آشنايي و استفاده از روش هاي متفاوت انجام كار در صورت لزوم

·         استفاده از آموزش هاي ارائه شده در جهت پيشبرد اهداف سازماني

·         برخورداري از امكان حفظ خود در سازمان و رقابت با نيروهاي آموزش ديده تازه نفس

·         بهره‌برداري از آموزش براي ترفيع و ارتقاي شغلي

 

امروزه اهميت نقش آموزش در توانمندسازي منابع انساني به حدي است كه هيچ سازمان تحول­گرا خود را بي­نياز از آموزش نمي­بيند. در واقع آموزش نوعي سرمايه­گذاري مفيد و يك عامل كليدي در توسعه محسوب مي­شود كه چنانچه به درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود،
مي­تواند
بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشد.

اصول مديريت كيفيت كه مبناي استانداردهاي سري  ISO 9000 مي­باشد، بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تأكيد دارد. بر مبناي اين اصول، مشتريان احتمالا بر هر دو جنبه، يعني ميزان تعهد سازمان به منابع انساني خود و همچنين توانايي سازمان براي نشان دادن راهبرد مورد استفاده براي بهبود شايستگي كاركنان خود توجه دارند. براين اساس، پيروي از يك الگوي شناخته شده بين­المللي مي­تواند در هدايت سازمان جهت بهره گيري از يك مدل پذيرفته جهاني و همچنين كاهش خطرات ناشي از عدم بهره گيري از يك سيستم منسجم ياري رساند.

استانداردISO10015  اولين استاندارد تضمين كيفيت در زمينه آموزش مي باشد كه در سال 1999 م توسط سازمان بين المللي ايزو تهيه و منتشر شد. نقش اين استاندارد فراهم آوردن راهنمايي جهت ياري رساندن به سازمان ها جهت شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، طراحي و برنامه ريزي آموزشي، ارايه آموزش، ارزشيابي نتايج و پايش و بهبود فرآيند آموزش به منظور دستيابي به اهداف آن مي باشد. اين استاندارد بر نقش كمك رساني آموزش در بهبود مداوم تأكيد دارد و قصد آن است كه به سازمان ها ياري رساند تا آموزش در آن ها سرمايه­گذاري اثربخش­تر و كاراتري باشد.

استاندارد ISO 10015 به دنبال پر كردن خلع شايستگي كاركنان از جنبه هاي آموزشي است. اين استاندارد در عين انعطاف، مديريت را ملزم
مي
كند با رعايت يك سری اصول و موازين پذيرفته شده با نگاه فرآيندي طرحي نو در بهسازي منابع انساني دراندازد.

هدف استاندارد ISO 10015 ايجاد، اجرا، نگهداري و بهبود فرآيند­ها و سيستم­هاي آموزش بوده كه بر كيفيت خدمات و محصولات عرضه شده توسط سازمان تأثير مي گذارد. با پياده سازي اين استاندارد در فرآيندهاي آموزش، شركت ها و سازمان ها مي توانند خود را با زبان جهاني هماهنگ سازند. اين استاندارد كه ويژه آموزش است، مي خواهد پارادايم ساده انديشي و سطحي نگري به فرآيند آموزش را به رويكردي حرفه اي و تخصصي تغيير دهد. ارايه آموزش اثربخش در يك سازمان مدرن، مستلزم تفكر جديد، مدل هاي جديد، رويكرد جديد و ابزار و سازوكارهاي جديد است.

نرم‌افزار آکسون متعلق به شرکت پیشگامان ایساتیس، با استفاده از قویترین و جدیدترین متد و نرم‌افزارهای برنامه نویسی ایجاد گردیده و ضمن در برگرفتن الزامات اساسی استاندارد بین المللی ISO10015، با ساختار آموزشی سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی کاملا هماهنگ بوده و بر طبق الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز می‌باشد و به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمامی نیازهای مربوط به حیطه آموزش و مدیریت فرآیند آموزش را پوشش دهند.

این سیستم کاملاً منطبق بر استاندارد بین المللی 10015 طراحی شده است و شامل بخش‌های زیر می باشد:

·         مدیریت اطلاعات پایه آموزشی

·         نیازسنجی آموزش

·         طراحی و برنامه‌ریزی آموزش

·         اجرای آموزش

·         ارزیابی اثربخشی آموزش

·         پایش و مانیتورینگ آموزش

·         گزارشات و نمودارها

کلیه زیرسیستم های مذکور در آکسون کاملاً منطبق با الزامات استاندارد بین المللی ISO10015 می باشد و بر مبنای نظرات مشاورین خبره در حوزه آموزش و منابع انسانی طراحی گردیده است. هم چنین این نرم افزار بر مبنای تجارب عملی حاصل از پیاده سازی در سازمان ها و شرکت های مختلف مورد توسعه و بازنگری قرار گرفته است. لذا می توان از آن به عنوان ابزاری علمی و قدرتمند در راستای مدیریت هر چه بهتر فرایند آموزش و بهبود شایستگی های کارکنان استفاده نمود. 

 

 

خواندن 1128 دفعه