02144955582 | تماس با ما: 03537260094

بازدید مهندس زرگر معاون سرمایه‌گذاری و فرهنگی اجتماعی و توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی ایساتیس: برخی ازمدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری و حوزه توسعه روستایی کشور مورخ 19/4/1396 از مجموعه پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس بازدید کردند.

طی این بازدید مهندس زرگر معاون سرمایه‌گذاری و فرهنگی اجتماعی و توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، مهندس ولدان مدیرکل دفتر فناوری و تجاری‌سازی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین دکتر فقيه خراساني معاونت پارک علم و فناوری يزد و هیئت همراه حضور داشتند.

در اين نشست، مهندس سمیعی مديرعامل شركت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس به معرفی پتانسیل‌های شرکت و گروه تعاونی پیشگامان پرداختند و در راستای همکاری با معاونت توسعه روستایی در زمینه  نرم‌افزارهای پیشگامان ایساتیس به‌خصوص هوشمند سازی مدارس (پرنیان) و سیستم مدیریت فرایند آموزش (آکسون) بحث و تبادل نظر انجام شد.

 

هیئت یادشده در پایان نیز از واحدهای مختلف این شرکت ازجمله بخش توسعه بازار و واحدهای فنی بازدید به عمل آوردند.